Relatietherapie Utrecht

Relatietherapie is voor velen een grote stap, die doorgaans gezet wordt wanneer er belangrijke dingen binnen een relatie niet meer vanzelfsprekend zijn. Wanneer jullie bijvoorbeeld blijvende ruzies houden waar jullie niet meer uitkomen. Of wanneer de seks steeds minder wordt. Of als er een derde in het spel is, of is geweest. Wanneer de opvoeding van de kinderen voor conflicten zorgt. Wanneer er spanningen in huis zijn. Of wanneer de relatie een zakelijk karakter kent. Zo een aantal voorbeelden waarbij relatietherapie helpt.

Hoe werkt relatietherapie?

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek om te horen wat er speelt en of er een klik is om verder te gaan met z’n drieën. De daaropvolgende 4 gesprekken zijn bedoeld om de patronen binnen de relatie in kaart te brengen. Vervolgens gaan we in op het doorbreken van de patronen om nader tot elkaar te komen. Hierin leren jullie bijvoorbeeld dat ruzie maken niet verkeerd is en hoe je op een goede manier ruzie kan maken. Misschien klinkt het vreemd, maar ruzie helpt om je veiliger te voelen in je relatie. Ruzie stelt grenzen en door je grenzen aan te geven word je zichtbaarder voor je partner. Daarnaast leer je bijvoorbeeld hoe om te gaan na vreemdgaan van een van de partners. Hoe jullie je intimiteit vergroten, waardoor je je meer geborgen voelt bij elkaar. Hoe samen de verschillende opvattingen over opvoeding een verrijking wordt, in plaats van een voortdurende bron van conflict, enzovoorts.

Het is een lange weg geweest na het vreemdgaan van Martijn. We zijn door diepe dalen gegaan en het heeft een flinke tijd gekost om het vertrouwen weer te herstellen. Toch is het nu, anderhalf jaar later, een goede beslissing geweest om voor elkaar en onze relatie te knokken. Het vreemdgaan stond niet op zichzelf, ik had daar ook een aandeel in. We hebben weer geleerd te luisteren naar elkaar en kleine irritaties serieus te nemen. Ook op seksueel vlak zijn er uiteindelijk weer belangrijke en grote stappen gezet. Het blijft nog wat onwennig soms, maar ik ben blij dat we er doorheen gekomen zijn! – Martijn en Desirée

Onze ruzies leken steeds onzinniger te worden en onze patronen waarin dit plaatsvond sleten zich dieper en dieper uit. We leken wel een stel kleine kinderen. Het eerste wat we leerden en gelukkig inzagen was dat het zo niet werkte. We hadden op een andere manier weer met elkaar om te gaan. Voor mijn gevoel heb ik veel moeten geven, maar ik zag tegelijkertijd verandering bij mijn partner. Ik hoef nu niet alles meer te weten van hem, zodat hij me soms ook weer weet te verrassen. Onze relatie voelt een stuk rijker zo. – Harm en Ingrid

Een veel gebruikte methode binnen relatietherapie is de EFT-methode. Dit staat voor Emotionally Focussed Therapy. Een therapie die zich richt op de emotionele verbondenheid tussen de partners. Deze vorm van therapie pas ik ook in mijn werkwijze toe.

Waarom relatietherapie?

Wanneer we verliefd zijn bruisen we van de energie, we kunnen de wereld aan en onze seksuele behoeften worden intens bevredigd. We voelen ons geborgen en veilig. We voelen ons als één geheel met de ander. Een wederkerige relatie.

Tegelijkertijd zijn we kwetsbaar: onze behoeftes die vroeger niet vervuld zijn, zien we graag vervuld door de ander en dit brengt afhankelijkheid met zich mee.

Wanneer deze behoeftes niet worden bevredigd kunnen gevoelens van schaamte, schuld, jaloezie, agressie en angst de kop opsteken.

Dit leidt ertoe dat we terugvallen op oude gedragspatronen, zoals terugtrekken, mokken, stekels opzetten, woedeaanvallen, zwijgen of schreeuwen. Zo ontstaat een negatieve spiraal, die kan leiden tot ongezonde ruzies en wanhoop. De verbinding is weg. Uitgebreide informatie over relatietherapie vindt je op mijn andere website.

Herken je in je relatie bovenstaand patroon van onbevredigende ruzies, tergende spanning of langs elkaar heen leven? Meld je dan aan voor relatietherapie, om weer nader tot elkaar te komen.

Relatietherapie geeft inzicht in de patronen zoals die zich in jullie relatie voordoen. Je leert de moeilijke zaken als je woede, gemis, kwetsingen, eenzaamheid, verdriet en angst uit te spreken. De energie die nu verloren gaat aan spanningen, leer je om te buigen en aan te wenden om in jullie relatie te steken. Zo ontstaat een nieuwe balans die leidt tot meer intieme verbondenheid.

Scheiden of bij elkaar blijven?

Voor sommige stellen komt relatietherapie te laat. Er is teveel beschadigd, de partners zijn te ver uitelkaar gegroeid, of het slippertje is onverteerbaar. Men komt tot het punt uit elkaar te gaan, maar hoe moet dat met het huis? De kinderen? De scheiding? Wanneer de behoefte bestaat om op een goede manier uit elkaar te gaan – je bent immers toch een lange tijd samen geweest, de ander is belangrijk voor je geweest en je getuige bij belangrijke levensgebeurtenissen geweest – helpt relatietherapie om zowel op emotioneel als op praktisch gebied met elkaar door een deur te kunnen. Daarnaast pak ik de praktische zaken met jullie op. Hoe gaan we de omgang met de kinderen regelen? Wat doen we met het huis? Goede afspraken hierover scheelt een hoop stress, vijandigheid en geld en maakt de weg vrij om aan een nieuw begin te gaan bouwen.

Meer informatie over relatietherapie kun je lezen op mijn andere website: utrecht-relatietherapie.nl