Kennismakingsgesprek

Wanneer je je aanmeldt bij Praktijk Mercurius, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Het kennismakingsgesprek bestaat uit twee delen. Ten eerste brengen we je klachten in kaart en vraag ik wat je hulpvraag is en wat je verwachtingen van de therapie zijn. Dit deel duurt zo’n 60 minuten. De laatste 10 minuten vraag ik je wat gegevens van jezelf in te vullen en neem ik de regels die binnen Praktijk Mercurius gelden met je door. Ook is er in deze 10 minuten ruimte om vragen te stellen over de praktische zaken van de therapie.

Centraal in het eerste deel staat de ‘klik’. Voor sommige mensen is deze gauw helder, ze weten na enkele ogenblikken of ze verder willen of niet. Anderen hebben daar meer tijd voor nodig, slapen er graag nog een nacht over. Indien je er een nachtje over wilt slapen, neem ik op een later moment in de week telefonisch contact met je op om te horen of je verder wilt of niet.

Afspraken

Indien je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, kun je deze afbellen op 06 – 23 21 08 64. Bij geen gehoor kun je de voicemail inspreken.

Je hoeft hierbij geen reden op te geven. Wanneer je de afspraak niet tijdig afzegt brengen we de gereserveerde tijd bij je in rekening.

Tussen 24 en 48 uur van te voren afzeggen: 50% van het totaalbedrag
Minder dan 24 uur van te voren afzeggen: gehele bedrag