Psychologenpraktijk Mercurius - je thuis voor psychische hulp in Utrecht

Maak een afspraak

Psycholoog en gestalttherapeut in Utrecht

Hartelijk welkom bij psychologen praktijk Mercurius. Je bent blijkbaar op zoek naar hulp voor psychische klachten en je wilt weten wat ik je te bieden heb hierin. Mijn website geeft informatie over wie ik ben, wat ik doe en wat mijn werkwijze is. Wanneer je een afspraak wilt maken kun je gebruik maken van het contactformulier of bellen. Mijn telefoonnummer is: 06 – 23 21 08 64.

Voor welke klachten?

Ik ben als psycholoog en gestalttherapeut breed opgeleid. Met de meeste vragen weet ik dan ook wel raad. Er zijn daarnaast een aantal zaken waar mijn interesse meer naar uit gaat en waar ik mij in gespecialiseerd heb. Deze zijn:

Mijn stijl kenmerkt zich door een procesgerichte benadering. Ik geloof in ieders creatieve vermogen om een oplossing voor zijn of haar situatie te vinden.

Hoe ontstaan psychische problemen?

Een voor de hand liggend antwoord hierop is: doordat we een (te) hoge lijdensdruk ervaren. Wat is dat, lijdensdruk? Ieder mens lijdt. Een zekere hoeveelheid lijden kunnen we aan. Lijden betekent letterlijk: een last op je nemen. Wanneer de last te zwaar wordt, hebben we steun nodig. Anders blijven we ronddolen in ons lijden.

"Zo leerde een vrouw die veel snoepte en sprak, dat dit haar manier was om pijnlijke stiltes te voorkomen en haar eigen verveling uit de weg te gaan. Toen we hierbij stilstonden, kwam ze oog in oog met haar angst niet goed genoeg te zijn. Dit gaf haar tevens de opening haar leven naar haar hand te zetten. Zo wilde ze niet nog 40 jaar doorleven. De eerst kwebbelende sessies werden ineens enorm energiek en zelfs spannend. Met een glimlach op haar gezicht kon ze haar therapie afsluiten."

We hebben iemand nodig die een uitweg kan bieden. Sommige mensen vinden die uitweg en steun in God, anderen vinden dit bij vrienden of familie. Weer anderen gaan naar de psycholoog. Wat echter belangrijk is, is dat jouw ervaring en jouw beleving van je klachten gehoord wordt. Alleen op deze manier ontdek je jouw creativiteit om uit je problemen te komen. Dit biedt een duurzame uitweg en geeft je veel zelfvertrouwen.

Gestalttherapie

Gestalttherapie richt zich voornamelijk op de ervaring. Haar uitgangspunt is dat ieder mens in een zekere situatie bepaalt gedrag aanleert wat op dat moment heel effectief is. Echter, later in je leven kan dit gedrag je behoorlijk in de weg staan. Door te ervaren waar dit gedrag je nu blokkeert en te experimenteren wat je verder zou helpen, leer je jouw eigen unieke manier om met je problemen om te gaan. Dit noemen we creatieve aanpassing. Gestalttherapie gaat uit van de eigen kracht en creativiteit van de mens en door middel van experimenten en explorerende vragen boor ik deze vermogens bij jou aan. Deze vorm van therapie kan zowel individueel als groepsmatig plaatsvinden.

Existentiële therapie

Gestalttherapie is een vorm van existentiële therapie. Een therapievorm die zich richt op de mens als geheel. Existentiële psychologie is een belangrijke stroming binnen de psychologie en richt zich op onze diepste angsten, zoals: eenzaamheid, innerlijke leegte, (doods)angst, verveling, vrijheid en verantwoordelijkheid en zingeving. In mijn werk koppel ik je huidige hulpvraag aan deze thema's, zodat je meer inzicht krijgt in wat voor jou belangrijk is.

Psycholoog

De psychologie richt zich op de achterliggende interne processen van ons gedrag. Dat wil zeggen, wat blokkeert er in de persoon zelf, waardoor die persoon in deze situatie is terechtgekomen. De psycholoog maakt hierbij onderscheid tussen bewust en onbewust. Wat we bewust zijn kunnen we benoemen, wat we onbewust zijn lijkt aan ons bewustzijn vooraf te gaan. In mijn werkwijze koppel ik terug wat zich in je blinde vlek voordoet en betrek ik je huidige situatie erbij. Dit geeft vaak het inzicht en de nuchterheid om je problematiek te plaatsen en een uitweg te bieden.

Contact

Praktijk Mercurius houdt praktijk aan huis in de wijk Ondiep, Utrecht

Phone :

0623210864

Email :

info@praktijkmercurius.nl

Address :

Tijmstraat 39, Utrecht

Contact form

Vul onderstaande formulier in om een afspraak voor een kennismaking te plannen.
Name