Depressie

Hulp bij depressie in Utrecht

Wat is depressie?

Een depressie is een langdurig gevoel van zwaarmoedigheid en neerslachtigheid. Deze gevoelens zijn bepalend voor je dagelijkse doen en laten. Je eetlust is minder, je slaapt slechter, je voelt je voortdurend gejaagd of juist futloos. Je komt nergens meer aan toe. Een depressie grijpt op meerdere vlakken in. Lichamelijk voel je je rusteloos of zeer vermoeid. Je gedachten zijn somber en zwart, je piekert je suf en je voelt je gevangen in een eindeloos diepe put.
Depressieve mensen ervaren weinig tot geen plezier meer in hun leven. De dagen lijken grijs, monotoon en druilerig. Depressie onderdrukt de levensbehoefte. Het zwarte gat, zoals depressie kan aanvoelen, zuigt elke behoefte weg, tot de zin van leven aan toe. De behandeling is er dan ook op gericht om een brug te slaan tussen het gevoelsleven en de wereld daarbuiten. In kleine stapjes uit dit dal van wanhoop en frustratie te klimmen.

Het meest vervelende aan mijn depressieve periodes is de verminderde energie. De ogenschijnlijke doelloosheid van mijn leven. Die laat zich ook niet zo gauw in woorden vangen. Ik moest de tijd nemen te onderzoeken wat er in me gaande was, het leek zich maar niet te laten vangen, maar ik heb wel meer richting gekregen, ook hoe om te gaan met die sombere episodes in mijn leven. – Roel

Ik was verrast te ontdekken dat mijn depressiviteit een soort van bondgenoot was. Dit was mijn manier om de tijd te vertragen en op mijn eigen wijze een manier te vinden die meer 'ik' is. Nog altijd voel ik me wel eens somber, maar ik voel dan ook de keuze die ik heb. Ik merk wanneer ik mezelf in de steek laat en hoe ik me weer kan herpakken. Mijn depressie is een innerlijke reis naar mezelf gebleken. – André

Somberheid en Melancholie

Melancholie is een gemoedstoestand die raakt aan depressiviteit, maar waarbij veel eerder een onvervuld verlangen centraal staat of een nostalgische gedachte die verdrietig stemt. Melancholie wordt nogal eens als iets esthetisch en moois ervaren. Kunnen verwijlen in een gevoel of een verlangen wat niet bereikbaar is, kan voor een korte tijd prettig zijn. Dit gevoel geeft betekenis aan wie we zijn. Wanneer echter voortdurend belangrijke verlangens niet vervuld worden, kan ons gemoed zwaarder worden. We gaan ons meer en meer somber voelen en lopen het risico in een depressie weg te zakken. Melancholie geeft ons ergens kracht, somberheid kost ons uiteindelijk teveel energie, waarna we in een staat van depressie belanden.

De mate van depressie

De ernst van je depressie bepalen is erg lastig te bepalen. Wanneer je te lang met depressieve klachten blijft rondlopen, slijten negatieve gedragspatronen dieper in. Het dan lastiger om hier uit te komen. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen een milde en een zware depressie.

Voor veel mensen is het prettig om hun somberheidsklachten in een perspectief te kunnen plaatsen. Wanneer je geconfronteerd wordt met ingrijpende gebeurtenissen in je leven is een rouwreactie heel gezond. Wanneer je echter in zelfbeschuldiging schiet of je gaat afsluiten van je omgeving, je eet- en slaappatroon veranderen is het raadzaam om hierop actie te ondernemen (hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt).

Tot slot de winterdepressie. Met het vallen van de bladeren en de korter wordende dagen voelt men zich sneller neerslachtig. Sommigen hebben vooral last van depressieve gevoelens, minder lust, minder plezier. Anderen hebben vooral minder energie, meer slaap nodig, alsof ze wat in winterslaap gaan. Er is een bekende relatie tussen verminderd licht en een winterdepressie. Tegelijkertijd kunnen er door de verminderde energie problemen ontstaan op andere gebieden, zoals relatie, werk, studie, welbevinden, etc. Hierin doen zich vaak ingesleten patronen voor, die effectief te behandelen zijn. Wacht dus niet te lang met het maken van een afspraak!