Mannengroep Utrecht

Een mannengroep is een procesgroep waarin mannen samenkomen om samen te zijn, te leren, te sparren en/of steun te  geven en ontvangen. Er wordt gewerkt met thema’s die binnen de groep actueel zijn of worden en door groepsleden worden ingebracht. Veel voorkomende thema’s die deelnemers inbrengen gaan over:

Relaties, of het gebrek daaraan
Boosheid, angst, schaamte en verdriet
Zingeving (in werk, hobby’s, vriendschappen, relaties, et cetera)
Verslaving, vermijding of impulsiviteit
Sexualiteit
Staan in je bestaan

Centrale vragen zijn:
Hoe kan ik de banden met de mensen in mijn leven verdiepen? 
Hoe kan ik voor mezelf opkomen?
Hoe kom ik erachter wat er voor mij echt toe doet? En durf ik daarvoor te gaan staan?

Vanuit deze ervaringen bieden wij dan ook nog andere thema’s aan, die hier een breder kader in aanbieden, zoals:

Mannelijkheid in feministische tijden
Broederschap
Krijgerschap
Waarachtigheid
Leiderschap

Broederschap bijvoorbeeld draagt bij aan het gevoel niet meer alleen te staan in je ellende. Weten dat je steun kunt vragen en je gesteund voelen is zeer belangrijk in het aan kunnen gaan van lastige momenten. Omgekeerd werkt steun geven doorgaans als verrijkende ervaring. Krijgerschap geeft een antwoord op hoe je agressie zo in te zetten dat je krijgt wat je wilt, zonder anderen te benadelen. Waarachtigheid sluit doorgaans naadloos aan op de behoefte aan zingeving in dit leven. Leiderschap vertaalt zich naar het ontwikkelen van een eigen stijl, stem en geluid.

Werkwijze

Tijdens de groep wordt zowel gewerkt met ‘praten over het leven buiten de groep’ als met ‘beleven binnen de groep’. Er is dan ook volop gelegenheid om onderling
feedback te vragen of te geven. Daarbij zorgen we samen voor een veilige sfeer, waarin we kunnen leren en experimenteren.

We gaan ervan uit dat de meeste mannen die baat kunnen hebben bij deze groep, het vooraf ook spannend zullen vinden om deel te nemen. Denk je dat je wat te halen hebt bij deze groep, maar lijkt het je ook spannend? Neem dan gerust vrijblijvend contact op voor een individuele kennismaking. 

Waar en wanneer?

De mannengroep komt eenmaal per week twee uur samen op dinsdagavond van 19:00 – 21:00 in een locatie in het centrum van Utrecht. Geïnteresseerden tekenen zich voor 10 bijeenkomsten in. De kosten hiervan bedragen € 500. Indien je aanvullend verzekerd bent, krijg je een gedeelte van deze kosten via je verzekering terug (lees daarvoor de voorwaarden van je verzekeraar). Na 10 bijeenkomsten gaat de groep open voor nieuwe instromers en voor bestaande leden om uit te stromen of nog een periode van 10 bijeenkomsten bij te wonen.

Op het moment zijn we gelimiteerd in het starten van een nieuwe groep, door de corona-realiteit. Zodra er meer ruimte ontstaat willen we graag van start. We richten ons hierbij op de start van 2021.

Wie zijn wij?

Ik ben Ralph Evers (1980) en werk als therapeut in Utrecht en als opleider en trainer veelal bij de Nederlandse Stichting Gestalt. Daar geef ik opleiding aan therapeuten die het vak van de gestalttherapeut zich eigen willen maken en trainingen rondom agressie, verslaving, de zin van het lijden en existentiële thema’s in de therapiekamer.

Ik ben Christof Abspoel (1988) en werk als therapeut in Utrecht. Daarnaast ben ik opgeleid als filosoof en volg ik een vervolgopleiding tot psychotherapeut. Als therapeut vind ik het belangrijk zowel stil te staan bij onderliggende patronen als bij praktische problemen en handvatten. Daarnaast geef ik regelmatig workshops aan collega’s over o.a. suïcidepreventie en zingevingsproblematiek.