Mannengroep Utrecht

Een mannengroep is een procesgroep waarin mannen samenkomen om samen te zijn, te leren, te sparren en/of steun te  geven en ontvangen. Er wordt gewerkt met thema’s die binnen de groep actueel zijn en worden en door groepsleden worden ingebracht. Veel voorkomende thema’s die deelnemers inbrengen gaan over:

Relaties, of het gebrek daaraan
Agressie
Zingeving
Verslaving
Sexualiteit
Staan in je bestaan

Vanuit deze ervaringen bieden wij dan ook nog andere thema’s aan, die hier een breder kader in aanbieden, zoals:

Mannelijkheid in feministische tijden
Broederschap
Krijgerschap
Waarachtigheid
Leiderschap

Broederschap bijvoorbeeld draagt bij aan het gevoel niet meer alleen te staan in je ellende. Weten dat je steun kunt vragen en je gesteund voelen is zeer belangrijk in het aan kunnen gaan van lastige momenten. Omgekeerd werkt steun geven doorgaans als verrijkende ervaring. Krijgerschap geeft een antwoord op hoe je agressie zo in te zetten dat je krijgt wat je wilt, zonder anderen te benadelen. Elke krijger is een gever, wordt wel gezegd. Krijgerschap geeft dan ook vaak voldoening. Tevens biedt ze een antwoord op de verlammende angst die vaak ervaren wordt in het aangaan van het nieuwe of het werkelijk belangrijke in het leven. Waarachtigheid sluit doorgaans naadloos aan op de behoefte aan zingeving in dit leven. Leiderschap vertaalt zich naar het ontwikkelen van een eigen stijl, stem en geluid.

Waar en wanneer?

De mannengroep komt eenmaal per week twee uur samen op dinsdagavond van 19:00 – 21:00 in een locatie in het centrum van Utrecht. Geïnteresseerden tekenen zich voor 10 bijeenkomsten in. De kosten hiervan bedragen € 500. Indien je aanvullend verzekerd bent, krijg je een gedeelte van deze kosten via je verzekering terug (lees daarvoor de voorwaarden van je verzekeraar). Na 10 bijeenkomsten gaat de groep open voor nieuwe instromers en voor bestaande leden om uit te stromen of nog een periode van 10 bijeenkomsten bij te wonen.

We starten dinsdag 11 februari 2020 van 19:00 – 21:00. Er zit een week vakantie tussen, 25 februari. Deze cyclus eindigt dinsdag 21 april 2020.
Locatie: centrum Utrecht.

Wie zijn wij?

Ik ben Ralph Evers (1980) en werk als therapeut in Utrecht en als opleider en trainer veelal bij de Nederlandse Stichting Gestalt. Daar geef ik opleiding aan therapeuten die het vak van de gestalttherapeut zich eigen willen maken en trainingen rondom agressie, verslaving, de zin van het lijden en existentiële thema’s in de therapiekamer.

Ik ben Martijn Kets (1973) en werk als therapeut in Utrecht, daarnaast als begeleider van opstellingen en opleider, supervisor voor de Nederlandse Stichting Gestalt en het Kempler Instituut.

Mannengroep Utrecht