Gestalttherapie

Gestalttherapie Utrecht

Gestalttherapie gaat over het terugwinnen van je vrijheid, daar waar deze aan patronen verloren is gegaan. Gestalttherapie gebeurt hier en nu in het contact tussen cliënt en therapeut.

Gewaarzijn

Gewaarzijn is een kernbegrip in de Gestalttherapie. Gewaarzijn is meer dan bewustzijn. Bewustzijn is het denken die een keuze kan maken. Gewaarzijn gaat aan het bewustzijn vooraf en is zowel lichamelijk als denkend. Een aha-beleving is een mooi voorbeeld van gewaarzijn dat het bewustzijn vult.

Ons lichaam reageert voortdurend op allerlei signalen uit onze omgeving. Zoals de kriebels krijgen van iemand, of vermoeid raken van een klus, die je saai en oninspirerend vindt. Deze signalen noemen we emoties. In Gestalttherapie wordt de aandacht gericht op het lichaam. Hierdoor merk je gaandeweg welke lichamelijke reacties er opgeroepen worden wanneer je over je klacht spreekt. Door vervolgens woorden te geven aan deze lichamelijke reacties komen ze in je gewaarzijn. We spreken dan van gevoelens. Het vergroten van je gewaarzijn stelt je in staat keuzes te maken.

Praktijkvoorbeeld

Erik komt in therapie, omdat hij last zou hebben van ADHD. Dit heeft hij bij zichzelf gediagnosticeerd en in het contact met Erik valt al gauw op dat hij lichamelijk onrustig is. Zowel Erik als zijn omgeving zouden last hebben van de “ADHD” klachten. Erik blijkt zeer intelligent te zijn en zegt zich al gauw te vervelen in de lessen. Daarnaast zegt hij het doodeng te vinden, om zich uit te spreken naar anderen. Dit vertaalt zich keer op keer in lichamelijke onrust. Wanneer hij gaandeweg de therapie steeds beter zicht krijgt in wat er met hem lichamelijk gebeurt – van angst word ik druk – leert hij waar zijn uitdaging zit. Hij leert zich uit te spreken naar zijn omgeving, waarbij hij bij zichzelf blijft. Al met al resulteert dit in een rustigere Erik, die zich kan concentreren en aan de andere kant nog altijd lekker impulsief en associatief en daarmee ook creatief uit de hoek kan komen.