Groepstherapie

Heb je wel eens gedacht aan groepstherapie? Waarschijnlijk is dit, wanneer je op zoek bent naar therapie, niet het eerste wat in je opkomt. Individuele therapie voelt veiliger en meer privé aan en het is vaak al een grote stap om in individuele therapie te komen. Toch is voor alle klachten die je individueel aan kan pakken een groep net zo effectief. Daarbij kent een groep een aantal voordelen die individuele therapie niet heeft. Een groepsomgeving leert je hoe je je plek inneemt in groepen. Ook kun je opmerken hoe veiligheid gecreëerd wordt en hoe je dat zelf doet. Welk steentje draag je bij voor je eigen veiligheid en die van de groep? In contact met andere groepsleden word je gewaar van je eigen normen en waarden en kun je experimenteren om te gaan staan voor wat voor jou van belang is. Je kunt hierbij bijval krijgen en ook weerstand. Hoe ga je daar vervolgens mee om?

Leren van elkaar

Een veel gehoorde ervaring waar groepsleden baat bij hebben is het gevoel dat ze niet alleen staan in hun worsteling. Ook de directe feedback die je van groepsgenoten ontvangt wordt over het algemeen als belangrijk danwel helend ervaren. De therapeuten zijn er vooral voor om processen in gang te brengen en te houden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er een voldoende goede veiligheid en intimiteit ontstaat binnen de groep. Hierdoor durven groepsleden zich meer en meer te openen en verdiept het contact met de ander, maar ook met zichzelf.

Opzet van de groepstherapie

Binnen Praktijk Mercurius vindt Groepstherapie plaats tussen de 6 & 10 personen ondersteund door 2 therapeuten. De groep is qua opzet doorlopend, waarbij na elke 10 sessies de groep open gaat om ofwel afscheid te nemen, ofwel nieuwe leden toe te laten. We streven er enerzijds naar een zo heterogeen mogelijke groep voor zowel mannen als vrouwen. Qua leeftijdsgroep laten we mensen van rond de 20 en rond de 45 toe. De verschillende achtergronden,leeftijden en invalshoeken van de deelnemers moet kunnen leiden tot een groep waar iedereen van elkaar kan leren en zich gesteund weet.

De groepstherapie wordt samen met mijn collega Bernadette Veenstra gegeven. De eerste groep start begin 2019. Binnenkort zal hierover meer informatie verschijnen op deze pagina. Mocht je nu alvast vragen of interesse hebben, laat dan een bericht achter op de contactpagina of bel me op 06-23210864